EN | HU

Bemutatkozás

Magyarországon ma a földgáz a legfontosabb energiahordozó: az elsődleges energiahordozók között a részaránya meghaladja a 40%-ot. A téli csúcsigények kielégítésében, az ellátásbiztonság megteremtésében és fenntartásában a földalatti gáztárolók szerepe meghatározó, hiszen egy hidegebb téli napon az ország földgázellátásnak mintegy fele gáztárolókból származik.

A Magyar Földgáztároló Zrt. Magyarország legnagyobb kereskedelmi földgáztároló vállalataként négy földalatti gáztároló létesítményt üzemeltet, melyek összesen 4,43 milliárd m3 mobilgáz-kapacitással és 53,6 millió m3 napi kitárolási kapacitással rendelkeznek. A társaság fontos célkitűzése Magyarország téli gázellátásának hosszú távú biztosítása mellett, hogy hozzájáruljon az ország központi szereplővé válásához a közép-európai régióban.

2019/1. Árverés - Közlemény

A Magyar Földgáztároló Zrt. a 2019. március 7-én meghirdetett 2019./1. sz. kapacitás aukciót az árverés meghirdetés záró rendelkezésében rögzített jogával élve 2019.03.13. 14:00 órai hatállyal visszavonja.

2019-03-13

Árverés meghirdetés – 2019/1.

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT) a mai napon szabad tárolói kapacitások lekötésére árverést hirdet meg a 2019/24-es tárolói évekre, minimum 2, maximum 5 év időtartamra. A kapacitás árverést az MFGT bonyolítja le az 1. sz. melléklet szerinti Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./A. dokumentumban és a jelen Árverés meghirdetésben foglaltak szerint. A két dokumentum közötti bármilyen eltérés, ellentmondás esetén a jelen Árverés meghirdetésben foglaltak irányadók.

2019-03-07

Előzetes Regisztrációs eljárás a Magyar Földgáztároló Zrt. 2019/2020. tárolói évre meghirdetésre kerülő árveréseire

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban: MFGT) a 2019/2020 tárolói évre meghirdetésre kerülő kapacitás árveréseihez kapcsolódóan előzetes regisztrációs lehetőséget kínál fel az árveréseken történő részvétel megkönnyítése érdekében.

2019-02-25

Magyar Földgáztároló Zrt. 2019-2020. tárolói évre szóló tárolói kapacitás meghirdetése, leköthető kapacitások 2019. április 1-től

Tájékoztatjuk a Tisztelt Partnereinket, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban: GET), valamint az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: GET Vhr.) foglaltaknak és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (továbbiakban: ÜKSZ) 8.11. pontjának megfelelően a Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban: MFGT) internetes honlapján (www.magyarfoldgaztarolo.hu) és Informatikai Platformján közzétette a 2019. április 1-től egy tárolói évre, és annak egész számú többszörösére - legfeljebb 10 tárolói évre - leköthető szabad be-, és kitárolási, valamint mobilkapacitásait az egyesített földgáztárolóra vonatkozóan az alábbiaknak megfelelően:

2019-01-30