EN | HU

Bemutatkozás

Magyarországon ma a földgáz a legfontosabb energiahordozó: az elsődleges energiahordozók között a részaránya meghaladja a 40%-ot. A téli csúcsigények kielégítésében, az ellátásbiztonság megteremtésében és fenntartásában a földalatti gáztárolók szerepe meghatározó, hiszen egy hidegebb téli napon az ország földgázellátásnak mintegy fele gáztárolókból származik.

A Magyar Földgáztároló Zrt. Magyarország legnagyobb kereskedelmi földgáztároló vállalataként négy földalatti gáztároló létesítményt üzemeltet, melyek összesen 4,43 milliárd m3 mobilgáz-kapacitással és 53,6 millió m3 napi kitárolási kapacitással rendelkeznek. A társaság fontos célkitűzése Magyarország téli gázellátásának hosszú távú biztosítása mellett, hogy hozzájáruljon az ország központi szereplővé válásához a közép-európai régióban.

MFGT Napi Peak plusz Földgázbetárolási Szolgáltatás Meghirdetése

A Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) a mai napon ajánlati felhívást tesz közzé szabad tárolói, napi, nem megszakítható addicionális betárolási kapacitások lekötésére, a 2019/2020 tárolói év 2019. április 18. 06:00 órától 2019. április 26. 06:00 óráig tartó időszakára vonatkozóan.

2019-04-17

MFGT Napi Peak plusz Földgázbetárolási Szolgáltatás Meghirdetése

A Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) a mai napon ajánlati felhívást tesz közzé szabad tárolói, napi, nem megszakítható addicionális betárolási kapacitások lekötésére, a 2019/2020 tárolói év 2019. április 17. 06:00 órától 2019. április 18. 06:00 óráig tartó időszakára vonatkozóan.

2019-04-16

Közlemény

A Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) ezúton hívja fel ügyfelei figyelmét, hogy a még szabad tárolói, napi, nem megszakítható addicionális betárolási kapacitásainak nagy részét, napi Peak plusz szolgáltatás keretében előreláthatóan 2019. április 18. 06:00 órától elérhetővé teszi. Az erre vonatozó hirdetmény megjelenésének várható időpontja 2019. április 17. Az igénybevétel részletes feltételeit az MFGT honlapján teszi majd közzé.

2019-04-11

„Expressz Szolgáltatások” igénybevételére vonatkozó meghirdetés 2019/20 (és 2020/2021) tárolói évre

Mindazon, a kizárólag a 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról („Get.”) és a kapcsolódó 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról (Vhr.) hatálya alá tartozó rendszerhasználó („Rendszerhaszáló”), aki az MFGT-vel kötött szerződés alapján, a jelen meghirdetés napján vagy a 2019/2020-es tárolói év során, a 2019/2020, vagy 2019/2020 és 2020/2021 tárolói évekre vonatkozó tárolói kapacitás lekötéssel (tartalma: betárolási kapacitás – mobilkapacitás – kitárolási kapacitás, továbbiakban: Kapacitás Lekötés) rendelkezik, jogosult lesz minden 1 000 000 kWh mobilkapacitás lekötés után, a keretösszeg díjának megfizetése mellett, keretösszeg erejéig „A keretösszeg terhére az igénybe vehető „Expressz szolgáltatások” és díjai” fejezetben részletezett szolgáltatások igénybevételére 2019. április 1. és 2020. március 31. időszakban vagy 2019. április 1. és 2021. március 31. időszakban.

2019-03-27